The Dagpo Educational Fund

Stichting The Dagpo Educational Fund is opgericht met het doel de culturele, educatieve en levensbeschouwelijke aspecten van de boeddhistische tradities van de kloosteruniversiteit Dagpo Shedrub Ling te ondersteunen, waar ook ter wereld, zodat deze tradities kunnen voortbestaan en gedeeld kunnen worden met hen die hierin geïnteresseerd zijn.

EEN TRADITIE VAN GEWELDLOOSHEID

De Boeddha leerde dat vrede, waar iedereen naar verlangt, in de eerste plaats van binnen uit ontstaat in het bewustzijn van ieder mens. De kern van de eeuwenoude tradities in Dagpo Shedrub Ling is het bestuderen en beoefenen van de Lamrim, een boeddhistische onderricht dat vooral is gericht op het ontwikkelen van geweldloos.

ONTSTAAN VAN DAGPO SHEDRUB LING

Na de voltooiing van zijn belangrijkste werk, de Grote Lamrim, overhandigde Je Tsongkhapa (1357-1419), stichter van de Tibetaans-boeddhistische gelugpa-traditie, een kopie van de tekst aan zijn leerling Je Lodrö Tenpa met het verzoek een klooster te stichten in Zuid-Tibet om daar de Grote Lamrim te onderwijzen, te bestuderen en te verspreiden. Je Lodrö Tenpa Pel Sangpo vestigde daarop een kloostergemeenschap in de Dagpo-streek. Later in 1473 zou dat Dagpo Shedrub Ling worden. Vanaf het eerste moment tot 1959 is het onderricht van de Grote Lamrim er zonder onderbreking van leraar op leerling doorgegeven.

Jaren van overleven

Na 1959 werd het onder het Chinese beleid steeds moeilijker om de oorspronkelijke kloostertradities te behouden. Een aantal monniken vluchtte naar India. Daar volgden moeilijke jaren van overleven en hing het voortbestaan van deze kostbare tradities aan een zijden draad. Maar zowel in Tibet als in India hebben de monniken ondanks alles, kans gezien de tradities, geheel in tact, aan de nieuwe generatie over te dragen.

Oost ontmoet West

Door de veranderde omstandigheden zijn de tradities niet meer alleen bij de Tibetanen bekend. Vanaf eindjaren ’70 is het lamrim-onderricht geleidelijk aan bekend geworden in andere Aziatische landen en ook in het Westen, waar het zeer gewaardeerd wordt vanwege de opmerkelijke relevantie voor de hedendaagse wereld. Dagpo Lama Rinpochee is een van de leraren die de lamrim onvermoeibaar in Oost en West onderwijst.