2014

Geluidsoverlast

Dit jaar zal The Dagpo Educational Fund het mogelijk maken om een geluidsisolatie aan te brengen tussen de debatzaal en de tempel van Dagpo Shedrub Ling. De debatzaal die recht onder de tempel ligt, wordt elk jaar ook gebruikt als eet- en vergaderzaal voor de tweehonderd gasten die naar onderricht komen luisteren.

Het grootste deel van het jaar echter worden er dagelijks debatsessies gehouden. De kunst van het debateren is een belangrijk onderdeel van de opleiding in de Tibetaanse kloosteruniversiteiten. Om hun gezichtspunten te onderbouwen maken de monniken tijdens de vaak zeer levendige debatten gebruik van logische redeneringen en citaten van teksten die ze eerder uit het hoofd hebben geleerd. Het debat is voor hen een hulpmiddel om hun kennis en begrip van de boeddhistische filosofie te verdiepen en hiaten in de kennis aan het licht te brengen. Het doel is het volmaakt leren beheersen van de geest om daardoor zowel het eigen geluk als dat van anderen te verzekeren.

Eén monnik brengt een thema naar voren en stelt zijn debatpartner een vraag, die daarop snel een exact antwoord moet geven. Anderen kunnen zich in het dialectisch steekspel mengen om ook hun visie op het onderwerp naar voren te brengen. De lichaamsbewegingen die tijdens het debat gebruikt worden zijn vastgelegd en elk gebaar heeft een specifieke betekenis.

Er is één groot nadeel: de levendige debatten zorgen voor ernstige geluidsoverlast in de tempel. De tempel wordt afgezien van les- en gebedsruimte ook gebruikt als plaats waar iedereen zich 'terug kan trekken' om na te denken en te mediteren. Voor de concentratie en helderheid van geest is het belangrijk dat deze ruimte zo stil mogelijk is.

De oplossing

Een bij het klooster bekend, betrouwbaar architectenbureau heeft gekeken naar mogelijke oplossingen. Zij hebben een offerte uitgebracht voor het aanbrengen van geluidsisolatie tussen het plafond van de zaal en de hierboven gelegen tempelvloer. Hierdoor zal de geluidsoverlast tot een zeer aanvaardbaar niveau kunnen worden teruggebracht.

Het toeval wil dat het bedrag van de offerte precies overeenkomt met bedrag dat de Stichting dit jaar heeft gereserveerd voor een project. Het bedrag dat de Stichting ter beschikking kan stellen in 2014 zal de kosten van de isolatie dus volledig dekken. Wij zijn verheugd dat we zo kunnen bijdragen aan de optimale condities voor studie, debat, reflectie en meditatie in Dagpo Shedrub Ling.