Het 108 scholen project 2010

The Swedish Tibetan Society for School & Culture

In 2010 heeft het Dagpo Educational Fund financiële ondersteuning kunnen geven aan het onderwijs in Tibet door middel van een donatie aan The Swedish Tibetan Society for School & Culture. Deze Stichting bestaat sinds 1988 en is opgericht door Soenam Samyangling met als doel:

Soenam Jamyangling, de oprichter van The Swedish Tibetan Society for School & Culture met kinderen van de eerste schoolSoenam Jamyangling, de oprichter van The Swedish Tibetan Society for School & Culture met kinderen van de eerste school*Deel te nemen aan een internationale samenwerking in nauw contact met de Tibetaanse achterban en een bijdrage te leveren aan het bouwen, herbouwen of op een andere manier ondersteunen van 108 lagere scholen (klas 1-6) in het plattelandsgebied van Tibet, en zorgen voor medische zorg voor de leerlingen van de scholen.

*De Tibetaanse cultuur te bewaren door Tibetaanse kinderen de mogelijkheid te bieden teksten in hun oorspronkelijke taal te lezen, traditionele kunsten en ambachten te leren en de vaardigheden aan te leren die nodig zijn om in de toekomst deel te kunnen nemen aan het economische en politieke leven van hun land.

Het 108 scholenproject

Katsel het eerste school project In 1989 wordt de eerste overeenkomst met de autoriteiten van de Tibetaanse Autonome Regio (TAR) getekend en kan met het eerste project worden begonnen: de bouw van de kostschool in Katsel. Het was de eerste officiële overeenkomst in zijn soort in de gehele geschiedenis van Tibet.

Katsel  het eerste school project Langzaam maar zeker komen er meer overeenkomsten tot stand en in 1996 wordt officieel het 108 scholen project gelanceerd. In 2006 is de enorme doelstelling bereikt en zijn er 108 scholen en bibliotheken gebouwd!

Het scholenproject heeft een aanzienlijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het recht van het kind in Tibet. De opvoeding en scholing van de kinderen is van cruciaal belang voor het voortbestaan van de Tibetaanse taal en cultuur.

De huidige situatie

Het grootste deel van de Tibetanen leeft in Tibet en de meeste op het platteland. In de stedelijke gebieden is het niveau van het onderwijs in het algemeen redelijk. Daarentegen is het op het platteland heel moeilijk om zelfs maar basisonderwijs te krijgen.

Hoewel er in Tibet veel goed opgeleide leraren zijn, is het voor hen vaak onmogelijk les te geven op het platteland door gebrek aan goede faciliteiten voor het lesgeven en goede leefomstandigheden.  Veelal zijn er niet genoeg schoolgebouwen om alle kinderen die willen leren te kunnen onderbrengen. De financiële verantwoordelijkheid voor de bouw van een school wordt vaak bij de dorpelingen zelf gelegd, maar dat is onhaalbaar voor ze.  Zelfs als er een school gebouwd wordt, gaan de kosten voor het runnen ervan en het onderhoud ver boven de financiële draagkracht van de lokale gemeenschap.

Heden ten dage, vele jaren en vele projecten later, krijgen 13000 kinderen onderwijs in de 108 scholen. De Zweedse organisatie voor school en cultuur is na de bouw van de 108 scholen doorgegaan met het sponsoren van behoeftige leerlingen die hun studie willen vervolgen en dragen ze bij aan het onderhoud van de gebouwde scholen. In 2010 schreef de Stichting: “Ons belangrijkste doel  is nu het ondersteunen van arme leerlingen die een hogere studie volgen. Elke student kost ongeveer 8.000 Yuan (850€). Op dit moment hebben we 74 nieuwe leerlingen die dringend behoefte hebben aan ondersteuning”.

Buchu Shang school

De scholen worden door de lokale mensen gebouwd met behulp van traditionele middelenDe scholen worden door de lokale mensen gebouwd met behulp van traditionele middelenDe school die door de bijdrage van het Dagpo Fund wordt gesteund is de Buchu Shang school in de staat Kongpo 30 km van de stad Nyitri 3000 meter boven het zeeniveau. De Kongpo staat wordt als een van de mooiste delen van Tibet beschouwd en is beroemd om zijn prachtige bossen. In de buurt stroomt de beroemde Yarlung Tsangpo rivier die overgaat in de Brahmaputra. In het gebied waar de school staat leven 2855 mensen, zowel nomaden als boeren. Tegenwoordig zijn er 163 leerlingen op de Buchu Shang school en 11 begeleiders inclusief de docenten. De organisatie heeft in 2005 een uitbreiding van de school voltooid.

Sponsoring van leerlingen

Van de donatie van het Dagpo Educational Fund worden ook 7 leerlingen gesponsord. Dit geld gaat niet direct naar de kinderen, maar komt in het  fonds dat is verbonden aan de scholen van waaruit de boeken, de kleding en het voedsel voor de gesponsorde kinderen worden betaald. Voor deze kinderen is dit de enige mogelijkheid om een scholing te kunnen volgen.

In het boek Jewels of Tibet, a rosery af 108 school, uitgegevendoor The Swedish Society in 2006, wordt onder andere het verhaal verteld van Yeshi een destijds 14 jaar oud meisje dat alleen met haar vader woont. Haar moeder overleed op 25 jarige leeftijd toen Yeshi negen jaar oud was, omdat er geen geld was voor een medische behandeling. Yeshi en haar vader wonen samen in een eenkamerwoning. Yeshi’s vader heeft echter onlangs aan het huis een hardboard uitbouwtje gemaakt, zodat Yeshi toch wat privacy heeft. Yeshi heeft de zes klassen van de Katselschool, de eerste school die door de Stichting is gebouwd, afgemaakt en is daarna naar een nationale school in de regio gegaan om nog drie jaar verder te studeren. Yeshi wil later graag les gaan geven in de TIbetaanse taal. Ze moet elke dag een halfuur heen en een halfuur terug lopen naar haar school. Ze zou graag een fiets willen hebben, maar dat kan haar vader niet betalen. Hij heeft moeite om in hun levensonderhoud te voorzien. Enkele jaren terug heeft hij al zijn vee moeten verkopen en werkt nu als klusjesman. Zonder de steun van de Stichting zou hij niet in staat zijn geweest kleding en boeken voor Yeshi aan te schaffen. Ze zou nooit de kans op een goede scholing hebben gekregen. Maar nu kan ze studeren en wat nog belangrijker is bijdragen aan de inkomsten van de familie.

Tot slot

project2010_6 Omdat het werk van de Swedish Tibetan Society for School & Culture geheel overeenstemt met de doelstellingen van het Dagpo Educational Fund en het voor ons op dit moment de enige mogelijkheid is om projecten in Tibet te helpen, hebben we besloten een donatie aan de Swedish Society te geven.

We hopen daarmee dat kinderen als Yeshe een betere toekomst krijgen en ze zo kunnen bijdragen aan de ontwikkeling en het voortbestaan van hun taal en cultuur.

U kunt de Swedish Society website bezoeken voor meer informatie.