Gesteunde scholen in 2009

In 2009 ondersteunde The Dagpo Educational Fund twee projecten:

  • The Bauddh Darshan Sanskrit Vidyalaya (Buddhist Philosophic Sanskrit) Keylong School in Lahoul Spiti (H.P., India).
  • Dagpo Thosam Ling School, welke deel uit maakt van het Dagpo Shedrub Ling klooster in Kaïs (H.P., India).

The Bauddh Darshan Sanskrit Vidyalaya Keylong School in Lahoul Spiti (BDSVK)

In 1976 richtten mensen van Lahoul en Spiti Distt (in Himachal Pradesh, Noord India) de BDSVK School op om er voor te zorgen dat de kunst, cultuur, talen en de filosofie van het boeddhisme, dat in de gehele regio voorkomt, bewaard zullen blijven.

Voor 1959 reisden studenten, monniken en nonnen uit dit gebied naar Tibet om er hoger boeddhistisch onderwijs te volgen. Toen dit na de Chinese bezetting niet langer mogelijk was, besloten enkele mensen met gelden van locale donateurs een school te stichten die zou voorzien in traditioneel onderwijs. Zijne HH. De Dalai Lama wijdde de school in en gaf de boeken waar op dat moment het meest behoefte aan was. De school had vanaf het begin moeite om de lopende kosten te dekken. Aan de Staat werd herhaaldelijk om financiële bijstand gevraagd en in de jaren 1984-1986 nam de overheid van India 75% van de totale jaarlasten voor haar rekening. Sinds 1992 heeft de New Delhi Rashtriya Sanskrit Sansthan gelden beschikbaar gesteld om het salaris van de Sanskriet-leraar te bekostigen en verder een heel klein bedrag als studiebeurs voor enkele studenten. De school heeft verder geen financiële ondersteuning gekregen.

Inmiddels is het de Bauddh Darshan Sankrit Senior Secondary School geworden. Er wordt les gegeven in de Tibetaanse taal (Bothi) en in boeddhistische filosofie. Om te zorgen dat leerlingen aansluiting hebben met het reguliere onderwijs krijgen ze les in moderne talen (Engels en Hindi), natuurwetenschappen, wiskunde, sociale wetenschappen en ook in kunst en ambachtsvaardigheden. Er zijn negen leraren en vier stafleden. Enkele mensen uit de locale bevolking geven wel donaties, maar dit bedrag is zo klein dat het moeilijk is om hiervan rond te komen.

Op dit moment heeft de school zeventig leerlingen. Ze komen allemaal uit arme boeddhistische families, die voornamelijk in afgelegen streken in het Himalaya gebied leven waar weinig educatieve mogelijkheden zijn.

De kinderen komen uit de Loser en de Poh Valleien van Spiti, Tod en Tinan, de Miyar Vallei van het district Lahoul en Spiti, Pangi van het district Chamba, de Labrang Vallei van het district Kinnour, uit de Sherpa gemeenschappen van Nepal en uit Zanskar en Kargil districten van Jammu en uit de staat Kashmir.

De ouders van de kinderen zijn zo arm dat ze het onderwijs niet kunnen betalen. De schoolleiding biedt noodgedwongen vrije kost en inwoning, boeken, schrijfmaterialen en schooluniformen aan.

The Dagpo Educational Fund wil dit jaar helpen door geld te doneren voor:

  1. Salarissen
  2. Schrijfmaterialen en boeken voor alle leerlingen
  3. De schoolbibliotheek
  4. Vertalingen, publicaties van tijdschriften en boekjes
  5. Trainingen

1. Salarissen
Voor de jaarsalarissen van het hoofd van de school, de leraren Engels, Tibetaans, geschiedenis, wis- en natuurkunde, lichamelijke ontwikkeling, kunst- en ambachtsvaardigheden, de administratieve kracht, de schoonmaker en twee koks, is er 444,000 INR of 6376 euro nodig.

2. Schrijfmaterialen en boeken
Deze kosten zijn 300 INR per leerling per jaar. Voor 70 leerlingen is dat 21.000 INR of 304 euro.

3. Schoolbibliotheek
Zowel de leraren als de leerlingen zijn nog bezig om de Tibetaanse taal, het Bhoti, te leren. Ze kunnen de literatuur die in deze taal geschreven is nog niet lezen. Eerst zijn er boeken in Hindi en Sanskriet nodig om de kennis van de geschiedenis en de literatuur te verbeteren.

Er is een lange lijst van gewenste boeken betreffende boeddhistische kunst en cultuur, geschiedenis, wetenschap en sociale wetenschappen, Engels, Hindi, Sanskriet en Tibetaanse literatuur. De kosten hiervan bedragen ongeveer 121.005 INR of 1753 euro.

4. Vertalingen
De school hoopt basis boeddhistische geschriften in het Hindi te vertalen en hiervan boekjes te printen, tegen lage kosten, om ze gratis aan de plaatselijke bevolking aan te kunnen bieden.

De school wil ook graag een jaarlijks tijdschrift uit geven waarin zowel leraren als leerlingen over de schoolactiviteiten schrijven. Verder wil men een klein museum oprichten om een collectie van voorwerpen die van archeologische, sociale, culturele en religieuze waarde zijn te bewaren. De kosten van deze activiteiten zijn geschat op 70,000 INR of 1014 euro.

5.Trainingen
De school is zich bewust van het feit dat leerlingen na hun scholing moeite hebben met het vinden van werk. Zij is van plan een extra training te geven in kunst- en ambachtelijke vaardigheden zoals: het traditionele thanka schilderen, beeldhouwen en houtbewerken. Zowel lokaal als mondiaal is er grote vraag naar deze vormen van kunst en ambachtelijke vaardigheden. Plaatselijk zijn er leraren en materialen beschikbaar.

Met hetzelfde doel wil de school een Shastri (Sanskriet) Training Class geven na het laatste jaar, (12e grade), omdat er grote vraag is naar Shastri leraren in het openbare en privé onderwijs.

De Dagpo Thosam Ling School in het Dagpo Shedrub Ling klooster

Op het terrein van het Dagpo Shedrub Ling klooster in Kaïs is een lagere school gevestigd waar ongeveer honderd kinderen les krijgen, de meeste kinderen wonen in de school. Op dit moment geeft de school les (voornamelijk in het Tibetaans) aan kinderen tot en met de vijfde grade. De kinderen verlaten de school dus als ze ongeveer 10 à 11 jaar zijn. Als de school kan worden uitgebreid tot de achtste grade, kunnen de kinderen na het verlaten van de school hun studie vervolgen in Varanasi op het CIHTS, Central Institute of Higher Tibetan Studies, tot Ph.D. niveau.

Om de leerlingen deze kans te geven is er het plan om de school uit te breiden. Het huidige gebouw is te klein om nog meer klassen onder te brengen. Bovendien zijn er steeds meer ouders die vragen of hun kinderen op Dagpo Thosam Ling onderricht kunnen krijgen. Om aan die vraag te kunnen voldoen is een groter gebouw nodig. Helaas is het stuk land waarop de school nu gevestigd is te klein om de school te kunnen uitbreiden en het enige alternatief was om op zoek te gaan naar een ander stuk grond.

Na een zoektocht van enkele jaren is er onlangs een stuk grond gevonden, niet ver van het klooster en dichtbij Nagar. Er wordt nu onderhandeld. Het doel is om een school te bouwen waar maximaal 200 leerlingen kunnen worden ondergebracht.

De huidige schoolgebouwen zullen, als ze leeg zijn, worden gebruikt voor het klooster want ook de kloostergemeenschap groeit.

The Dagpo Educational Fund neemt deel in de financiering van het stuk grond (40% van de aankoop prijs) en hoopt in de komende jaren ook bij de bouw en het functioneren van de nieuwe school steun te kunnen bieden.

De bouw van de nieuwe school is tevens een belangrijk project van Entraide Franco-Tibétaine (zie links), met wie the Dagpo Educatinal Fund samenwerkt.