2011 Aankoop van grond

In het jaar 2011 heeft The Dagpo Educational Fund financiële steun kunnen geven aan Dagpo Shedrub Ling. Samen met andere gelden (onder andere van Entraide Franco-Tibétaine) is de bijdrage gebruikt voor de aankoop van een stuk grond waarop een nieuwe schoolgebouw voor de Thosam Ling school zal worden gebouwd.

Het huidige schoolgebouw is te klein geworden. Dit jaar zijn er achtentwintig kinderen uit diverse plaatsen bijgekomen zoals: uit Tibet, Monpa, Spiti, Nepal, Kinnauri en Ladhak, daarmee heeft de school honderdzesentwintig leerlingen waaronder achttien jonge monniken. Er zijn twaalf leraren en acht begeleiders. Inmiddels is de school ook uitgebreid met drie hogere klassen en gaat nu vanaf de peuterklas tot en met de achtste klas. Dit jaar zullen negen kinderen Thosam Ling afronden en voor verdere studie naar het kinderdorp in Dharmsala vertrekken.

De nieuwe school komt op ongeveer 15 kilometer afstand van het klooster, in het dorpje Haripur village vlakbij de rivier de Nagar.

Er wordt op dit moment hard gewerkt om de overdracht van de grond aan de Dagpo Shedrub Ling Cultural Society tot stand te brengen. De verwachting is dat dit werk zeer binnenkort afgerond kan worden en de bouw van de nieuwe school spoedig een aanvang kan nemen.

We zijn blij dat we een bijdrage kunnen leveren aan dit mooie werk waardoor anders kansloze kinderen een opleiding krijgen en tevens in contact kunnen komen met de kostbare tradities van Dagpo Shedrub Ling.

Voor meer informatie over de school zie de pagina over de Thosam ling School op onze website.

Nieuwe school 1nieuwe school 2nieuwe school 3nieuwe school 4nieuwe school 5nieuwe school 6nieuwe school 7nieuwe school 8

De foto’s zijn genomen op de plaats waar de nieuwe school gaat komen.