2014 Akoestische Isolatie

In 2014 heeft The Dagpo Educational Fund het mogelijk gemaakt om een akoestische isolatie aan te brengen tegen het plafond in de debatzaal van Dagpo Shedrup Ling. De debatzaal die recht onder de tempel ligt, wordt elk jaar ook gebruikt als eet- en vergaderzaal voor de tweehonderd gasten die naar onderricht komen luisteren. Het grootste deel van het jaar echter worden er dagelijks debatsessies gehouden.

De kunst van het debatteren is een belangrijk onderdeel van de opleiding in de Tibetaanse kloosteruniversiteiten. Om hun gezichtspunten te onderbouwen maken de monniken tijdens de vaak zeer levendige debatten gebruik van logische redeneringen en citaten van teksten die ze eerder uit het hoofd hebben geleerd. Het debat is voor hen een hulpmiddel om hun kennis en begrip van de boeddhistische filosofie te verdiepen en hiaten in de kennis aan het licht te brengen. Het doel is het volmaakt leren beheersen van de geest om daardoor zowel het eigen geluk als dat van anderen te verzekeren.

Eén monnik brengt een thema naar voren en stelt zijn debatpartner een vraag, die daarop snel een exact antwoord moet geven. Anderen kunnen zich in het dialectisch steekspel mengen om ook hun visie op het onderwerp naar voren te brengen. De lichaamsbewegingen die tijdens het debat gebruikt worden zijn vastgelegd en elk gebaar heeft een specifieke betekenis.

Door de slechte akoestische isolatie konden er geen meerdere groepen tegelijk debatteren zonder dat ze last van elkaar hadden. Een bij het klooster bekend, betrouwbaar architectenbureau heeft gekeken naar mogelijke oplossingen en zijn met een offerte gekomen voor het aanbrengen van akoestische isolatie tegen het plafond van de zaal. Het bedrag dat TDEF ter beschikking heeft gesteld in 2014 heeft de kosten van deze isolatie volledig kunnen dekken. Het resultaat is dat de zaal nu optimaal kan worden gebruikt en er meerdere groepen tegelijk kunnen debatteren. TDEF is verheugd dat ze hieraan zo heeft kunnen bijdragen.

Klik hier voor een overzicht van de projecten.