Eerwaarde Dagpo Rinpochee

Korte Biografie

Dagpo Rinpochee is in 1932 in Tibet geboren en op zeer jonge leeftijd door de dertiende Dalai Lama herkend als de reïncarnatie van een belangrijke boeddhistische leraar.

Toen hij zes jaar oud was, trad hij in in het Bamchö klooster in de regio Dagpo. Hij leerde daar lezen en schrijven en tevens de grondbeginselen van het boeddhisme.

Op dertienjarige leeftijd ging hij naar Dagpo Shedrup Ling om de boeddhistische filosofie te studeren. Elf jaar later vervolgde hij zijn studie in het grote universiteitsklooster Drepung, dichtbij Lhasa. Hij werd er toegelaten tot Gomang Dratsang, een van de vier colleges van de universiteit.

eerwaarde Dagpo Rinpochee

Opleiding en begeleiding

Dagpo Rinpochee is opgeleid binnen een zuivere en strenge kloostertraditie. Hij werd begeleid door enkele van de grote Tibetaanse meesters van de twintigste eeuw, waaronder de twee mentoren van de veertiende Dalai Lama, Kyabje Trijang Rinpochee en Kyabje Ling Rinpochee, de veertiende Dalai Lama zelf en de Mongoolse leraar Geshe Ngawang Nyima. Onder hun leiding bestudeerde hij de Lamrim, de vijf grote teksten, tantra, ontving hij initiaties en ondernam hij retraites. Daarnaast studeerde hij ook astrologie, grammatica, poëzie en geschiedenis.

Vluchten naar India

In 1959 vluchtte Dagpo Rinpochee naar India. Nog geen jaar later werd hij uitgenodigd om naar Frankrijk te komen door de Rockefeller Foundation om daar Franse tibetologen te assisteren bij hun wetenschappelijk onderzoek. Vanaf 1961 tot aan zijn pensionering in 1993 heeft hij de Tibetaanse taal en cultuur en de grondbeginselen van het boeddhisme onderwezen aan de school voor Oosterse Studies, (I.Na.L.C.O.), een onderdeel van de Sorbonne in Parijs. Als co-auteur werkte hij mee aan het verschijnen van meerdere boeken over Tibet en over het boeddhisme. Na zijn pensionering is hij onafgebroken doorgegaan met persoonlijk onderzoek, beoefening en studie.

Dharma-centrum in Frankrijk

In 1978 stichtte Rinpochee een dharma-centrum in Frankrijk, dat in 1995 van de Franse overheid de status van boeddhistische congregatie kreeg, het Ganden Ling Instituut gevestigd in Veneux-les Sablons. In 2005 is daar een nieuwe tempel geopend waar regelmatig studieweekenden en retraites onder leiding van Rinpochee worden georganiseerd.

Vanaf het einde van de jaren zeventig deelt de Eerwaarde Dagpo Rinpochee zijn veelomvattende kennis van het boeddhisme met een breed publiek. Op hun verzoek geeft hij les in verschillende landen in Europa, Azië en de Verenigde Staten. Inmiddels heeft hij dharma-centra opgericht in Zuid-Frankrijk, Nederland, Zwitserland, Maleisië, Indonesië en India. Jaarlijks reist hij naar India om contact te onderhouden met zijn leraren en de kloosters.

In 2005 voltooide hij een langetermijnproject, de reconstructie en verplaatsing van het Dagpo Shedrup Ling klooster naar Kaïs in de Kullu Vallei in Noordwest India.

Incarnaties

Vorige Incarnaties van de Eerwaarde Dagpo Rinpochee 

De lijn van vorige, erkende incarnaties van de Eerwaarde Dagpo Rinpochee is tot ver in het verleden terug te voeren. In meer recente tijden worden verscheidene abten van het Dagpo Shedrup Ling klooster gerekend tot vorige incarnaties van de Eerwaarde Dagpo Rinpochee.

Hieronder vindt u enkele van de meest bekende vroegere incarnaties:

DE BEROEMDE BODHISATTVA SADAPRARUDITA, TIB. TAKTU NGU,

(‘DE ALTIJD HUILENDE’)

Taktu Ngu. Deze bodisattva leefde in het tijdperk van de vorige Boeddha. Taktu Ngu is bekend vanwege zijn grote devotie voor zijn spirituele leraar en de opmerkelijke manier waarop hij hem volgde. Zo verkocht hij een stuk vlees van zijn eigen lichaam om toch een offergave aan zijn spirituele leraar te kunnen brengen.

DE INDIASE GELEERDE GUNAPRABHA (VIERDE EEUW)

Deze Indiase geleerde was een leerling van Acharya Vasabandhu en auteur van de Vinayasutra, een basis verhandeling over de kloosterdiscipline.

DE INDONESISCHE GURU SUVARNADVIPA DHARMAKIRTI, LAMA SERLINGPA TIB. CHÖ KYI DRAKPA, (TIENDE EEUW)

Lama Serlingpa was de voornaamste spirituele leraar van de Indiase wijsgeer Atisha Dipamkara Shri Jñana. Deze laatste reisde vanuit India dertien maanden over zee, onder erbarmelijke omstandigheden, om Lama Serlingpa te ontmoeten in wat heden ten dage Indonesië is. Atisha ontving van hem speciaal onderricht over de verlichtingsgeest (bodhicitta). Lama Serlingpa onderwees hem voor het ontwikkelen van bodhicitta zowel de overlevering van De zeven punten instructie van oorzaak en gevolg, afkomstig van de overleveringslijn van Maitreya, als ook de overlevering van Het gelijkschakelen en verwisselen van jezelf met anderen, afkomstig van Manjushri. In de 11de eeuw speelde Atisha een cruciale rol in de hernieuwing van het boeddhisme in Tibet. Voor dat doel schreef hij De lamp voor het pad naar de verlichting. Een complete beschrijving van het spirituele pad en de basis voor de lamrim.

In meer recente tijden hervonden de twee leraren, Suvarnadvipa en Atisha, zichzelf in dezelfde meester-discipel relatie, toen Atisha werd geboren als Pabongkha Dorje Chang (1878-1941). De laatstgenoemde ontving onderricht over bodhicitta van zijn leraar Dagpo Lama Rinpochee Jamphel Lhundrup, de vorige incarnatie van de Eerwaarde Dagpo Rinpochee.

Suvarnadvipa Dharmakirti is de auteur van een belangrijke mahayana-tekst genaamd: Het wiel van scherpe wapens, Tib. blo-sbyong mtshon-cha ‘khor-lo’.

Lama Serlingpa

MARPA DE VERTALER  (1012-1097)

Marpa de Vertaler leefde in Tibet en stichtte de kagyu-school en begeleidde de beroemde yogi Jetsun Milarepa naar de volledige verlichting.

LONGDRÖL LAMA RINPOCHEE NGAWANG LOBSANG

Longdröl Lama was een leerling van de zevende Dalai Lama, Kalzang Gyatso. Evenals Milarepa had hij een moeilijke tijd in zijn jeugd. Na veel studie en meditatie werd Longdröl Lama Rinpochee een van de leidende leraren van zijn tijd. Zo was hij de leraar van Könchök Jigmey Wangpo (de reïncarnatie van de alwetende Jamyang Shyepa). Zowel leraar als leerling hebben enkele omvangrijke boekwerken geschreven.

DAGPO LAMA RINPOCHEE JAMPHEL LHUNDRUP GYATSO (1845-1919)

Dagpo Lama Rinpochee Jamphel Lhundrup Gyatso was de voorganger van de Eerwaarde Dagpo Rinpochee en abt van drie kloosters: Dagpo Shedrup Ling, Bamchö and Dungkar. Hij speelde een belangrijke rol in de hernieuwing van het onderricht van de lamrim, de stadia van het pad naar de verlichting in centraal en zuid Tibet en had vele volgelingen. Zijn beroemdste leerling is Pabongkha Dorje Chang (1878-1941), die in de zomer van 1921 gedurende 24 dagen lamrim-onderricht gaf in Chusang Ritrö, enkele kilometers ten westen van Lhasa. Hierbij waren meer dan 700 studenten aanwezig, waaronder Kyabje Trijang Dorje Chang die dit speciale onderricht heeft opgetekend en geredigeerd. Wij kennen deze beroemde tekst als Liberation in Our Hands, Tib.rNam-grol lag-bcangs.

Een andere belangrijke leerling van Pabongkha Dorje Chang was Kyabje Ling Rinpochee. Kyabje Ling Rinpochee en Kyabje Trijang Rinpochee waren de twee mentoren van Zijne Heiligheid de veertiende Dalai Lama. Kyabje Ling Rinpochee bekleedde ook de functie van Ganden Tripa, het hoofd van de gelugpa-school van 1965-1983.