De school nu

De Dagpo Thosam Ling school is in maart 2004 geopend, een jaar voor de officiële inwijding van Dagpo Sedrup Ling, zo groot was de behoefte aan een school.

De school maakt deel uit van de kloosteruniversiteit en is op hetzelfde terrein gevestigd. De eerste tien jaar kwamen er kinderen uit de wijde omgeving om les te volgen. De omstandigheden veranderden echter en nu verzorgt Thosam Ling het lagere school onderwijs, acht basisklassen) voor op dit moment (2019) zesentachtig jonge monnikjes van 5 – 14 jaar.

Er wordt onder andere lesgegeven in rekenen, biologie, natuurkunde, sociale vakken, Engels, Hindi en Tibetaans. Er wordt veel aandacht besteed aan het goed omgaan met het milieu en duurzaamheid. Regelmatig zijn er sportdagen.

Er is een team van tien goed gekwalificeerde leraren en twee ‘amala’s’ (verzorgsters). De directie wordt gevormd door de lerares die al vanaf het begin op de school lesgeeft en een directielid van het klooster, de eerwaarde Sangye lags. Ze worden ondersteund door een ervaren hoofd van een school in de directe omgeving.

Een leuke traditie is dat er elk jaar happy teacher’s day wordt gevierd.

Geschiedenis

De school is opgericht in 2004 om twee belangrijke redenen:

 1. De regionale bevolking toegang geven tot onderwijs en tevens de kinderen laten profiteren van een extra programma in de Tibetaanse taal en cultuur, met als achterliggende gedachte zo de Tibetaanse culturele waarden de kans te geven te kunnen voortbestaan. Dit zou de kinderen ook de mogelijkheid bieden, indien gewenst, een vervolgstudie te kiezen in de Tibetaanse taal en cultuur en/of het boeddhisme.
 2. Er werd gekozen voor een plaats naast het klooster omdat de nabijheid van een kloostergemeenschap kinderen zou kunnen inspireren. Tegelijkertijd konden jonge monniken gebruik maken van het onderwijs waardoor de schoolkinderen op een natuurlijke manier met een kloosterleven in aanraking zouden komen.

De school was een groot succes. Het leerlingenaantal nam voortdurend toe tot honderdveertig in 2013. De leerprestaties van de kinderen waren bovengemiddeld. Echter, tien jaar na het oprichten van de school in 2013, werd duidelijk dat de school van vorm moest veranderen:

 • De school was in eerste instantie vooral opgezet voor de plaatselijke bevolking, maar uiteindelijk zijn maar weinig leerlingen uit de directe omgeving aangemeld. Terwijl het uiteraard niet de bedoeling was, bleek er bij de plaatselijke bevolking een angst voor een ‘bekeringsdrang’ te zijn. De meeste leerlingen kwamen uit de veel verder gelegen streken vooral uit Meun. Sinds 2010 zijn in die regio ook scholen gesticht door monniken uit Drepung Gomang. De ouders van de kinderen die in 2013 nog de school in Kaïs bezochten, waren vooral op zoek naar economische voordeel omdat naast het onderwijs ook onderdak en eten gratis zijn en niet zozeer naar onderricht in de Tibetaans taal en cultuur.
 • In India werd een wet aangenomen die gratis onderricht, inclusief boeken en schooluniformen voor de acht basisklassen verplicht stelt. (Dit zijn dezelfde klassen als die van de Dagpo Thosam Ling school.) In de directe omgeving werd het lager onderwijs daardoor voor iedereen bereikbaar.
 • Tot aan 2013 waren er vrijwel geen kinderen in Thosam Ling die kozen voor een verdergaande studie van de Tibetaanse taal of het boeddhisme.

Hiermee waren de oorspronkelijke redenen voor het oprichten van de school niet meer van toepassing en is besloten de school niet in zijn huidige vorm voort te zetten, maar alleen nog het basisonderwijs voor de jonge monniken te gaan verzorgen.

De aangekochte grond waarop men eerst dacht een grotere nieuwe school te realiseren, gaat gebruikt worden voor de bouw van een studie- en retraite centrum voor leken en kloosterlingen.

De uitdaging

De komende tijd staat de school voor een paar uitdagingen.

 • Het gebouw
  De kwaliteit van het schoolgebouw laat nogal te wensen over. De gebruikte bouwmaterialen bleken van een slechte kwaliteit waardoor de staat van het gebouw hard achteruitgaat. De ruimtes zijn slecht geïsoleerd en er is tegelijkertijd onvoldoende functionele ventilatie. De school wordt niet verwarmd en veel ruimtes hebben een vochtprobleem. In de winter wordt daarom zolang de zon er is buiten lesgegeven, omdat het daar met dikke kleding aan aangenamer is dan binnen. Er wordt gewerkt aan het verbeteren van deze situatie in de toekomst.
 • Leermiddelen en leermethodes
  De schooldirectie is in samenwerking met de leerkrachten aan het kijken hoe men de kwaliteit van het onderwijs kan verbeteren en of er modernere leermiddelen kunnen worden aangeschaft. Er bestaat ook de wens van de leerkrachten om een scherm en een goede wificonnectie te kunnen krijgen zodat ze educatieve filmpjes kunnen laten zien aan de leerlingen. De leermethodes voor de drie talen zullen onder de loep worden genomen.