DE STICHTING

De doelstelling

Stichting The Dagpo Educational Fund is opgericht met het doel de culturele, educatieve en levensbeschouwelijke aspecten van de boeddhistische tradities van de kloosteruniversiteit Dagpo Shedrup Ling (Dagpo Dratsang) te ondersteunen, waar ook ter wereld, zodat deze tradities kunnen voortbestaan en gedeeld kunnen worden met hen die hierin geïnteresseerd zijn.

De doelstelling van de Stichting heeft impliciet een sociaal aspect, omdat mensen die leven vanuit de tradities van Dagpo Shedrup Ling daar waar nodig zullen bijdragen aan educatie, gezondheidszorg en andere vormen van humanitaire hulp.

De stichting The Dagpo Educational Fund zet de financiële middelen die zij heeft hiertoe in. Zij heeft daarbij geen winstoogmerk.

Het stichtingsbestuur

  • Voorzitter: de heer Lopsang Jhampel Jhampa Gyamtshog
  • Vice-voorzitter: mevr. E. van Weelden
  • Secretaris: mevr. P.C.G. Hendriks
  • Penningmeester: de heer A. Roos
  • Algemene leden: mevr. M.H. van den Eijkhoff, mevr. T.L. Tideman en mevr. M.M.H.L.T. van der Bom-Tjoa

De bestuursleden werken op vrijwillige basis en verwerven geen inkomsten uit het werk voor de Stichting. Dit is expliciet in de oprichtingsakte opgenomen.

Anbi

The Dagpo Educational Fund is in het bezit van de ANBI-status. Fiscaal nummer 8177 66 522

Bestuur Dagpo Fund