Gezondheidszorg

Bijdrage voor de renovatie van een duurzame dokterspost

In 2017 is stichting Kadam Chöling in samenwerking met de Wilde Ganzen fondsen gaan werven voor in eerste instantie een nieuw gebouw voor de dokterspost. (Zie onder ‘Verwarmingsproject’.) Uit het onderzoek van de TU-Delft studenten bleek echter dat het niet mogelijk was een nieuwe post te bouwen op het daarvoor bestemde stukje grond vanwege het gevaar voor landverschuiving. Daardoor is het project aangepast tot ‘renovatie van de bestaande dokterspost’ die is gesitueerd in het schoolgebouw.

Het doel, totaal 91,500 euro, werd gehaald. In 2018 heeft ook TDEF een bijdrage gegeven hiervoor aan de Wilde Ganzen. De renovatie heeft echter vertraging opgelopen door de uitkomsten van verder onderzoek. Het geld is nu in beheer bij Wilde Ganzen. Zij zullen het naar het klooster overmaken wanneer met de renovatie van de dokterspost kan worden begonnen.

Huidige situatie

Op het moment van schrijven (voorjaar 2019) is er een eenvoudige medische post gevestigd in de onderste verdieping van de school. De ingang is aan de straatzijde zodat hij ook makkelijk toegankelijk is voor omwonenden. Twee keer per week houdt daar een dokter op vrijwillige basis een spreekuur. Dit spreekuur wordt door zowel de monniken als omwonenden bezocht.

Wanneer de dokter niet in staat is een diagnose te stellen of een ziekte op een goede manier te behandelen, wordt de patiënt naar Kullu gebracht, de dichtstbijzijnde stad waar een ziekenhuis en een radiologisch centrum is.

In de afgelopen jaren zijn er een aantal gezondheidsproblemen geweest waarbij TDEF heeft kunnen helpen.: een aantal monniken bleek bijvoorbeeld last te hebben van Phowa (Helio-bacter Pilori infectie), wat vervelende buikpijnen veroorzaakt en wat onbehandeld tot maagkanker kan leiden. TDEF ontving speciaal voor dit doel donaties, waardoor een aantal monniken testen en behandelingen konden ondergaan.

Verbeteringen

  • Veel jongere monniken hebben last van schimmelinfecties op hun hoofd. In het najaar van 2018 waren dat er ongeveer 25. Ook hebben ze regelmatig steenpuisten. Beide aandoeningen zijn besmettelijk. Ofschoon de kinderen er niet doodziek van zijn, neemt het wel energie en vermindert het de mentale kracht zodat ze meer moeite hebben met leren. De kinderen worden behandeld met zalf en indien nodig antibiotica.

Het advies van de dokter om deze aandoeningen te helpen genezen en te voorkomen is:

  1. Het immuunsysteem van de kinderen verbeteren door goed voedsel met voldoende proteïne en vitamines.
  2. Het verbeteren van de hygiëne.

Aan beide punten wordt nu gewerkt. Er wordt veel aandacht besteed aan proteïnerijk voedsel en er is onder andere een grote instellingswasmachine aangeschaft om beddengoed en kleding regelmatig te kunnen wassen.

  • Het is nog steeds een wens om ook een goede tandheelkundige zorg te kunnen aanbieden.
  • Verder zou het goed zijn als van iedereen een gezondheidsdossier werd aangelegd waarin alle behandelaars noteren welke behandelingen zij hebben voorgeschreven. Dat zou de persoonlijke zorg voor de monniken bevorderen. Het uitgangspunt is dat iedereen beheerder wordt van zijn eigen dossier, een klein aantekenboekje.
  • De school waarin de medische post is gevestigd verkeert in een slechte staat. Op het moment dat de renovatie daarvan wordt aangepakt, zal ook de medische post worden gerenoveerd. Hij kan dan worden uitgebreid met een verblijfsruimte voor een arts zodat er meer mogelijkheden zijn artsen aan te trekken om er voor te zorgen dat de post langer en vaker open is.

Bekijk hier foto’s van het project.
Klik hier voor een overzicht van de projecten.