Studie en Debat

De monniken volgen naar gelang hun capaciteiten een intensief studieprogramma. Een belangrijk onderdeel van de leermethode is het debat. Ze studeren en debatteren zowel binnen als buiten. Ook de jonge monniken leren naast het gewone basisonderwijs boeddhistische teksten uit hun hoofd. De drie laatste foto’s tonen achtereenvolgens: Indonesische monniken en één non die hun debatkunst tonen; een debat-demonstratie in aanwezigheid van Zijne Heiligheid; een monnik die na 20 jaar intensieve studie (basisonderwijs niet meegerekend) de graad van lharampa geshe heeft behaald, vergelijkbaar met doctor in de filosofie.