Onderwijs

HET 108 SCHOLEN PROJECT

In 2020 heeft The Dagpo Educational Fund opnieuw financiële ondersteuning kunnen geven aan het onderwijs in Tibet door een donatie te geven aan The Swedish Tibetan Society for School & Culture. Deze stichting speelt onder andere een belangrijke rol op het gebied van traditioneel kunstonderwijs in Tibet.

Op dit moment ondersteunt de stichting twee thangka-scholen in Lhasa en kunstscholen in heel Tibet, maar ook kunststudenten en kunstenaars.  Verder helpen ze  studenten uit het hoger onderwijs die zelf de middelen niet hebben. De donatie van The Dagpo Educational Fund helpt hen hun belangrijke werk te kunnen doen.

Klik hier om meer foto’s van de studenten & scholen te bekijken.

In 2010 heeft The Dagpo Educational Fund ook financiële ondersteuning kunnen geven aan het onderwijs in Tibet door middel van een donatie aan The Swedish Tibetan Society for School & Culture. Deze Stichting bestaat sinds 1988 en is opgericht door Soenam Samyangling met als doel:

*Deel te nemen aan een internationale samenwerking in nauw contact met de Tibetaanse achterban en een bijdrage te leveren aan het bouwen, herbouwen of op een andere manier ondersteunen van 108 lagere scholen (klas 1-6) in het plattelandsgebied van Tibet, en zorgen voor medische zorg voor de leerlingen van de scholen.
*De Tibetaanse cultuur te bewaren door Tibetaanse kinderen de mogelijkheid te bieden teksten in hun oorspronkelijke taal te lezen, traditionele kunsten en ambachten te leren en de vaardigheden aan te leren die nodig zijn om in de toekomst deel te kunnen nemen aan het economische en politieke leven van hun land.

In 2006 is de enorme doelstelling bereikt en zijn er 108 scholen en bibliotheken gebouwd!
Het scholenproject heeft een aanzienlijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het recht van het kind in Tibet. De opvoeding en scholing van de kinderen is van cruciaal belang voor het voortbestaan van de Tibetaanse taal en cultuur.

De Zweedse organisatie voor school en cultuur is na de bouw van de 108 scholen doorgegaan met het sponsoren van behoeftige leerlingen die hun studie willen vervolgen. Ook dragen ze bij aan het onderhoud van de gebouwde scholen. In 2010 schreef de Stichting: “Ons belangrijkste doel is nu het ondersteunen van arme leerlingen die een hogere studie volgen.

Omdat het werk van de Swedish Tibetan Society for School & Culture geheel overeenstemt met de doelstellingen van TDEF en het op dit moment de enige mogelijkheid is voor TDEF om projecten in Tibet te steunen is besloten een donatie aan de Swedish Society te geven.

Steun aan Thosam Ling en de Bauddh Darshan Sanskrit Vidyalaya Keylong school

In 2009 ondersteunde The Dagpo Educational Fund naast de Dagpo Thosam Ling school ook The Bauddh Darshan Sanskrit Vidyalaya (Buddhist Philosophic Sanskrit) Keylong School in Lahoul Spiti (H.P., India). Het is een Senior Secondary School waar les wordt gegeven in de Tibetaanse taal (Bothi) en in boeddhistische filosofie. Om te zorgen dat leerlingen aansluiting hebben met het reguliere onderwijs krijgen ze les in moderne talen (Engels en Hindi), natuurwetenschappen, wiskunde, sociale wetenschappen en ook in kunst en ambachtsvaardigheden. De leerlingen komen allemaal uit arme boeddhistische families, die voornamelijk in afgelegen streken in het Himalaya gebied leven waar weinig educatieve mogelijkheden zijn zoals uit de Loser en de Poh Valleien van Spiti, Tod Tinan en de Miyar Vallei in het district Lahoul en Spiti, Pangi in het district Chamba, de Labrang Vallei in het district Kinnour, de Sherpa gemeenschappen van Nepal en uit de districten Zanskar en Kargil van de deelstaat Jammu en Kashmir:.
De ouders van de kinderen zijn zo arm dat ze niets kunnen bijdragen daarom biedt de schoolleiding vrije kost en inwoning, boeken, schrijfmaterialen en schooluniformen aan.

Bekijk hier foto’s van de school.
Klik hier voor een overzicht van de projecten.