Projecten

The Dagpo Educational Fund heeft het Dagpo Klooster en andere organisaties bij verschillende projecten financieel ondersteund.

Verwarmingsproject

In 2015 vroeg directie van het klooster aan TDEF om financiële steun voor de aanleg van een verwarmingssysteem.

Gezondheidszorg

Voor de gezondheid van zowel monniken als omwonenden is er op dit moment een eenvoudige dokterspost geïnstalleerd in het klooster.

Akoestische isolatie

In 2014 heeft TDEF het mogelijk gemaakt akoestisch isolatie aan te brengen in de debatzaal onder de tempel van Dagpo Shedrup Ling waardoor er meer gebruiksmogelijkheden zijn.

Onderwijs

TDEF heeft financiële ondersteuning gegeven aan verschillende scholen en organisaties die het onderricht in de Tibetaanse taal en cultuur in hun programma hebben.

Studie en retraite centrum

De bouw van een studie- en retraite centrum voor leken en kloosterlingen is een lange termijnproject.