2011-2013 Studie en retraite centrum

In 2013 en enkele daaraan voorafgaande jaren heeft The Dagpo Educational Fund een bijdrage kunnen geven aan de kosten voor de aankoop van het stuk land dat in eerste instantie voor een nieuwe school was bedoeld, maar waar nu een studie- en retraitecentrum gerealiseerd gaat worden. In 2018 is de officiële overdracht van de grond aan het klooster eindelijk een feit geworden. Om de bouwvergunning niet te laten verlopen zal in de komende twee jaar een eerste gebouw worden neergezet. Plannen daarvoor zijn in ontwikkeling.

Dit is het stuk land waarop een nieuw studie- en retraitecentrum zal worden gerealiseerd.

Bekijk hier foto’s van studie en debat.
Klik hier voor een overzicht van de projecten.